Artikel

Flirt på arbejdspladsen

Hvor går grænsen mellem flirt på arbejdspladsen og sexchikane. Den 24. november 2016 kunne man på P1 høre om flirt på arbejdspladsen. Er det et gode eller er det chikane?

Et smil fra en kollega hen bordet eller en lummer bemærkning kan måske gøre den grå arbejdsdag lidt mere spændene.

Julefrokosterne er skudt i gang og det er højsæson på flirt på jobbet. Flirt på jobbet kan komme både fra kvinder og mænd. Hvor går grænsen mellem feedback på andet end arbejdet og en ”flirt-light” i modsætning til sexchikane.

Sexolog Jacob Olrik mener, at det skaber et bedre arbejdsmiljø, hvis man flirter eller giver et knus. Er flirten opbyggelig kan det være fint, men der er tale om grænseoverskridende og chikanøse bemærkninger kan det være i strid med lovgivningen.

Det enkelte menneske har forskellige grænser, som skal respekteres.

Der findes forskellige former for sexchikane; det kan eksempelvis være kønschikane: Det kan være en arbejdsplads, hvor der er et chikanerende miljø, hvor det er sædvanlige at chikanere kollegaer på af deres køn. Chikanen kan bestå i sjofle kommentarer, berøringer og fremvisning af fotos med seksuelt indhold. Som regel er det kollegaerne, der står for det, men chefen kan også være med eller stiltiende acceptere det. Som chef har man have særlige forpligtelser, og ved vurderingen af om der er tale om chikane kan der også lægges vægt på den pågældende er chef eller meget ældre.

Ingen må udsættes for sexchikane. En medarbejder, der føler sig seksuelt krænket kan klage til Ligebehandlingsnævnet eller anlægge en sag ved domstolene. Såfremt sagen kræver mundtlig bevisførelse kan den dog ikke foregå ved Ligebehandlingsnævnet, der sager dér kun behandles skriftlig. Sager

Medarbejdere, der har været udsat for sexchikane, kan få en erstatning.

Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge sexchikane på arbejdspladsen. Det kan være formålstjenligt at have en politik for chikane. En politik, der kan give nogen guidelines for, hvornår bemærkninger om hår, udseende, tøj eller andre personlige forhold er chikanøst. Politikken kan være en del af trivsels- eller mobbepolitikken.

Der kan være arbejdspladser, hvor tonen er mere rå, fx i restauranter og på byggepladser eller på arbejdspladser, hvor det er at være fysisk er naturligt. Der gælder imidlertid ikke særlige regler for arbejdspladser med en frisk eller direkte rå omgangstone, uanset om der er tale om verbal eller fysisk chikane.

Andre nyheder

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Ny gratis varslingstjeneste skal forebygge digital sårbarhed hos danske virksomheder

Små og mellemstore danske virksomheder kan nu tilmelde sig en gratis varslingstjeneste som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med tjenesten er at værne danske virksomheder mod potentielle cyberangreb.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)