Artikel

HR JURA Magasinet

Mette Klingsten og Mads Bernstorn har skrevet en artikel til 10. udgave af HR JURA Magasinet, der udkom den 6. oktober 2016.

Artiklen beskæftiger sig med, hvornår en outsourcing af aktiviteter er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og det bagvedliggende direktiv, og hvornår dette ikke er tilfældet. Artiklen indeholder en analyse af praksis fra EU- Domstolen, danske domstole og Arbejdsretten samt praktiske anvisninger på, hvordan afgrænsningen kan foretages. Artiklen kan læses ved at følge linket her.

 

 

 

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)