Artikel

Husk at tjekke virksomhedens e-Boks

En række virksomheden har valgt at beholde tilgodehavende feriemidler for en, flere eller alle medarbejdere i virksomheden. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på de meddelelser, som sendes af Lønmodtagernes Feriemidler til virksomhedens e-Boks, idet manglende reaktion og overholdelse af frister kan få økonomiske konsekvenser for virksomheden.

Arbejdsgivere skal i henhold til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler indbetale feriemidler for hver lønmodtager til Lønmodtagernes Feriemidler, medmindre arbejdsgiveren tilkendegiver, at denne ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden. De tilgodehavende feriemidler, er de feriemidler, som blev indefrosset i forbindelse med overgangen til ny ferielov i 2020.

Det er ikke altid muligt at vælge at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden, idet de tilgodehavende feriemidler i visse tilfælde forfalder til betaling. De tilgodehavende feriemidler forfalder til betaling, når medarbejderen:

Lønmodtagernes Feriemidler sender hvert år i juli en opkrævning til virksomhedens e-Boks, hvis der er medarbejdere, som omfattes af ovenstående, og virksomheden som følge heraf ikke længere kan beholde feriemidlerne i virksomheden. Virksomheden kan omvendt beholde de feriepenge, der ikke skal betales via den årlige opkrævning i juli.

Hvis feriemidlerne vedrørende en eller flere af virksomhedens (tidligere) medarbejdere er forfalden til betaling, skal virksomheden betale opkrævningen senest den 1. september samme år.

Når virksomheden betaler den årlige opkrævning, bekræftes det samtidig, at virksomheden vil beholde de resterende feriepenge fra overgangsåret i virksomheden. Hvis der er år, hvor virksomheden ikke modtager en årlig opkrævning, skal der senest den 31. august gives besked, hvis virksomheden fortsat ønsker at beholde de resterende feriepenge i virksomheden.

Hvis virksomheden ikke senest den 31. august giver besked om, at den fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden, sendes en rykker med en ny frist for at give besked. Gives der fortsat ikke besked, forfalder alle feriepengene til betaling, og virksomheden vil derfor modtage en opkrævning på samtlige indefrosne feriepenge.

Indeksering

Der skal betales en indeksering af de feriepenge, som virksomheden har beholdt. Indekseringen er den pris, som virksomheden betaler for at beholde feriepengene i virksomheden. Indekseringen beregnes indtil det tidspunkt, hvor Lønmodtagernes Feriemidler modtager betaling af feriepenge vedrørende den enkelte medarbejder.

Indekseringssatsen fastsættes årligt inden den 31. maj og afspejler lønudviklingen det seneste år. Indeksering indbetales ikke årligt, men forfalder sammen med feriemidlerne for den enkelte medarbejder. Såfemt virksomheden har indbetalt feriemidler vedrørende alle eller nogen medarbejdere inden 31. maj 2021, vil indekseringen blive beregnet fra 1. september 2020 til 31. maj 2021. Dette beløb skal virksomheden betale senest 1. september 2021. Indekseringssatsen for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 er på 1,5 pct.

Såfremt indekseringen ikke er betalt senest 1. september 2021, bliver der tilskrevet indeksering frem til det tidspunkt, hvor der sket indbetaling.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden tjekker sin e-Boks, og sørger for, at der reageres og betales inden de fastsatte frister.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)