Artikel

Implementeringen af arbejdsvilkårsdirektivet udskydes

I juni 2019 vedtog EU arbejdsvilkårsdirektivet. Fristen for at implementere direktivet i national lovgivning var den 1. august 2022, men Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at implementeringen af direktivet er udskudt igen.

Arbejdsvilkårsdirektivet udvider virksomhedernes pligt til at give medarbejdere oplysninger om deres konkrete arbejdsvilkår. Direktivet indeholder også en række mindstekrav til medarbejderes ansættelsesvilkår, og direktivets formål er at sikre gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår. Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, der implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i Danmark, kommer til at erstatte den nuværende ansættelsesbevislov. Dog vil en del af arbejdsgiverens oplysningspligter efter ansættelsesbevisloven videreføres i den nye lov.

Fristen for implementering af direktivet var den 1. august 2022, men Beskæftigelsesministeriet meddelte i maj 2022, at direktivet ikke ville blive implementeret rettidigt, da der ikke havde været mulighed for at opnå enighed om, hvordan direktivet skulle implementeres i dansk ret.

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår blev sendt i høring den 16. august 2022, og det fremgik af lovforslaget, at loven skulle træde i kraft med virkning fra 1. januar 2023. Beskæftigelsesministeren har imidlertid meddelt beskæftigelsesudvalget den 29. september 2022, at lovforslaget forventes fremsat i november 2022, og at der lægges op til, at loven skal træde i kraft med virkning fra 1. juli 2023. Det er derfor fortsat uafklaret, hvordan direktivets bestemmelser konkret vil blive gennemført i dansk ret.

Virksomhederne bliver omfattet af de danske regler, der gennemfører direktivet, ved lovens ikrafttræden. Det har derfor ikke konsekvenser for virksomhederne, at direktivet ikke bliver implementeret rettidigt.

I henhold til direktivet skal medarbejdere, der er ansat før den nye lov træder i krav ikke have et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg hertil, selvom ansættelsesbeviset ikke opfylder kravene til en arbejdsgivers oplysningspligt i den nye lov. Dog skal arbejdsgiveren udlevere de manglende oplysninger senest inden for otte uger, hvis en medarbejder anmoder herom.

I henhold til lovforslaget skal visse oplysninger gives til medarbejderen allerede inden for syv kalenderdage i stedet for inden for en måned som er fastsat i den gældende lov om ansættelsesbeviser.

Andre nyheder

Ferie i forbindelse med forårets helligdage

Mange medarbejdere ønsker at holde ferie i forbindelse med forårets helligdage, f.eks. hen over påsken. Det kan også være, at din virksomhed har et ønske om at varsle ferie. Der er i den forbindelse nogle ting, du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på.
Læs mere

Virksomhedsoverdragelse og tillidsrepræsentanter

Højesteret har fastslået, at en tillidsrepræsentant hverken beholdt sin funktion eller beskyttelse ved en virksomhedsoverdragelse, da køberen frasagde sig sælgers overenskomst.
Læs mere

Godtgørelse til gravid medarbejder for forringelse af vilkår

Højesteret har den 18. januar 2024 afsagt dom i en sag om en gravid medarbejder, hvis ansættelsesvilkår blev forringet umiddelbart efter, at medarbejderen havde givet meddelelse om sin graviditet.
Læs mere

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)