Lovforslag vedrørende ny ansættelsesbevislov fremsat

Beskæftigelsesministeren har i dag den 29. marts 2023 fremsat et lovforslag i Folketinget, som implementerer EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Lovforslaget forventer at blive 1. behandlet den 13. april 2023.

Med lovforslaget implementeres EU’s direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Formålet med direktivet er at give lønmodtagere et bedre overblik over, hvad der gælder i deres ansættelsesforhold, og en højere grad af forudsigelighed.

Lovforslaget udvider arbejdsgivers oplysningspligt i ansættelsesbeviset. Lønmodtagere får derudover forskellige materielle rettigheder, fx en grænse for længden af en eventuel prøvetid, og alle lønmodtagere får adgang til at anmode om en ansættelsesform med mere forudsigelige vilkår.

Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Medarbejdere ansat før 1. juli 2023

Medarbejdere, der er ansat før 1. juli 2023 skal ikke have et nyt ansættelsesbevis. Ligeledes skal der ikke udformes tillæg til eksisterende kontrakter, selvom ansættelsesbeviset ikke opfylder kravene i den nye lov. Lovforslagets krav gælder først fra medarbejdere, der ansættes den 1. juli 2023 eller senere.

Arbejdsgivere bør være opmærksomme på, at hvis en medarbejder, der er ansat inden 1. juli 2023 anmoder om oplysninger vedrørende den nye ansættelsesbevislov, så skal disse udleveres senest otte uger efter, at anmodningen er fremsat.

Den nye ansættelsesbevislov betyder dermed, at alle ansættelsesbeviser, der udstedes efter 1. juli 2023 skal opfylde kravene i loven.

Der kan dog også være god grund at udstede nye ansættelseskontrakter til allerede ansatte medarbejdere eksempelvis hvis det er afgørende for virksomhederne, at medarbejderen ikke påtager sig bibeskæftigelse.

De væsentligste krav/ændringer

Lovforslaget medfører følgende væsentlige ændringer:

  • Anvendelsesområdet udvides, således loven omfatter medarbejdere, hvis forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge. I dag er det 8 timer
  • Definitioner af tidsplan for arbejdet, referencetimer- og dage samt arbejdsmønster i tillæg til lønmodtagerdefinitionen.
  • Udvidet oplysningspligt i ansættelseskontrakten i forhold til bl.a. varigheden af fravær med løn, uddannelse betalt af arbejdsgiver, identiteten på sociale sikringsinstitutioner som modtager sociale bidrag knyttet til ansættelsesforholdet. Det er noget usædvanligt i en dansk kontekst, men det har særlig relevans for medarbejdere, der arbejdet i udlandet.
  • Varigheden og vilkårene for prøvetid, omfattende oplysningspligt for medarbejdere, hvis arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt mv.
  • Skærpelse af frist for overholdelse af oplysningspligt så der er en frist på 7 dage for visse grundlæggende oplysninger og en frist på 1 måned for øvrige oplysninger. Dette er en skærpelse af de nuværende regler
  • Materielle rettigheder for lønmodtagere indføres i loven, således at bl.a. en prøvetid ikke kan overstige 6 måneder (det får dog ikke betydning for reglen om 3 måneders prøvetid i funktionærloven), i tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan prøvetiden ikke overstige ¼ af ansættelsestiden.
  • Lønmodtagere vil som udgangspunkt have ret til at tage bibeskæftigelse, hvis lønmodtageren fortsat kan arbejde i overensstemmelse med den af arbejdsgiver fastlagte tidsplan (visse begrænsninger gælder), lønmodtagere med uforudsigeligt arbejdsmønster kan alene pålægges arbejde inden for forudbestemte referencetimer mv.
  • Skriftlig oplysning om vilkårsændringer skal skriftligt oplyses senest på datoen, hvor ændringerne træder i kraft