Artikel

Lovforslag vedrørende ny ansættelsesbevislov fremsat

Beskæftigelsesministeren har i dag den 29. marts 2023 fremsat et lovforslag i Folketinget, som implementerer EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Lovforslaget forventer at blive 1. behandlet den 13. april 2023.

 

Med lovforslaget implementeres EU’s direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Formålet med direktivet er at give lønmodtagere et bedre overblik over, hvad der gælder i deres ansættelsesforhold, og en højere grad af forudsigelighed.

Lovforslaget udvider arbejdsgivers oplysningspligt i ansættelsesbeviset. Lønmodtagere får derudover forskellige materielle rettigheder, fx en grænse for længden af en eventuel prøvetid, og alle lønmodtagere får adgang til at anmode om en ansættelsesform med mere forudsigelige vilkår.

Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

 

Medarbejdere ansat før 1. juli 2023

Medarbejdere, der er ansat før 1. juli 2023 skal ikke have et nyt ansættelsesbevis. Ligeledes skal der ikke udformes tillæg til eksisterende kontrakter, selvom ansættelsesbeviset ikke opfylder kravene i den nye lov. Lovforslagets krav gælder først fra medarbejdere, der ansættes den 1. juli 2023 eller senere.

Arbejdsgivere bør være opmærksomme på, at hvis en medarbejder, der er ansat inden 1. juli 2023 anmoder om oplysninger vedrørende den nye ansættelsesbevislov, så skal disse udleveres senest otte uger efter, at anmodningen er fremsat.

Den nye ansættelsesbevislov betyder dermed, at alle ansættelsesbeviser, der udstedes efter 1. juli 2023 skal opfylde kravene i loven.

Der kan dog også være god grund at udstede nye ansættelseskontrakter til allerede ansatte medarbejdere eksempelvis hvis det er afgørende for virksomhederne, at medarbejderen ikke påtager sig bibeskæftigelse.

 

De væsentligste krav/ændringer

Lovforslaget medfører følgende væsentlige ændringer:

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)