Artikel

Mangfoldighedsmåned 2023

Sammen med vores europæiske netværk – Ellint – har vi denne måned sat fokus på mangfoldighed.

Den europæiske mangfoldighedsmåned skaber opmærksomhed i hele EU om betydningen af mangfoldighed og inklusion på vores arbejdspladser og i samfundet som helhed.

Den fejrer organisationernes indsats for at fremme mangfoldighed og forskelligartede teams på arbejdspladsen og skabe inklusive arbejdsmiljøer.

Europa-Kommissionen har længe arbejdet for at fremme mangfoldighed, inklusion og bekæmpe forskelsbehandling. Lovgivningen har bidraget til at skabe lighed og gjort det muligt for millioner af mennesker at nå deres fulde potentiale.

Alle Ellint kollegaer har bidraget med et kort citat om, hvad mangfoldighed betyder for dem. Vores blev:

“Lige fra en meget tidlig alder er vi alle omgivet af stereotyper. det kan være billedet af den opdragende mor og køn af administrerende direktør eller sygeplejerske. Disse generaliserede overbevisninger om det ville omkring os former vores verdensbillede – bevidst og ubevidst. Diversitet betyder, at alle behandles med ligeværdighed for at sikre, at de ikke stilles ringere af de stereotyper og bias, som findes i samfundet for at sikre et retfærdigt system for alle. Vi har fået en værdifuld indsigt i inkluderende kommunikation i samarbejde med vores klient Develop Diverse, som arbejder på mangfoldighedsområdet for at sikre, at virksomheder anvender inkluderende kommunikation for at nå ud til det bredest mulige publikum.”

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)