Artikel

Morgenmøde om den nye ferielov

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 8.30 til 10.00 holder Mette Klingsten Advokatfirma morgenmøde om den nye ferielov.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ny ferielov.

Aftalen indebærer, at alle lønmodtagere fremover skal optjene og afvikle deres ferie på samme tid. Det betyder blandt andet, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

På morgenmødet præsenteres aftalen om den nye ferielov, herunder:

– Princippet om samtidighedsferie
– Det nye optjeningsår og ferieafholdelsesperiode
– Nyansattes ferierettigheder
– Eksisterende ansattes ferierettigheder
– Den planlagte overgangsordning
– Indefrysning af feriemidler

Morgenmødet afholdes den 28. november 2017 hos Mette Klingsten Advokatfirma, August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K, fra kl. 8.30 til kl. 10.00. Der vil blive serveret morgenbrød, te og kaffe.

Tilmelding til arrangementet er gratis og kan ske ved at skrive til info@mklaw.dk.

Det bemærkes, at der vil blive opkrævet et ”no-show-fee” på 400 kr. ved manglende fremmøde.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)