Artikel

Ny ferielov træder i kraft 1. september 2020

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, betyder det, at indefrysningsperioden udløber, og at en række nye principper indføres, blandt andet samtidighedsferie. Nedenfor gives et overblik over de væsentligste ændringer, som den nye ferielov medfører.

Optjening og afholdelse af ferie

Samtidighedsferie betyder, at medarbejdere optjener og afholder ferie samtidig.

Medarbejdere vil efter den nye ferielov fortsat optjene 2,08 dages ferie per måned, men grundet indførslen af samtidighedsferie kan ferien allerede holdes måneden efter, at den er blevet optjent. En medarbejder kan således afholde ferie optjent i september 2020, i oktober 2020.

Ferieafholdelsesperioden løber indtil 31. december efter ferieårets udløb. Dette betyder eksempelvis at ferie optjent i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, kan afholdes i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ferieåret ændres

Efter den nye ferielov løber ferieåret fremover fra den 1. september til den 31. august. Ferieåret er fastsat i denne periode, så det stemmer med feriemønstret for de lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven. Perioden indebærer, at medarbejdere kan nå at optjene afholdelse af tre ugers betalt ferie i sommerperioden.

 

Placering af ferien

Medarbejdere har efter den nye ferielov ret til at afholde fem ugers ferie inden for ferieåret. Medarbejdere har endvidere ret til at holde tre ugers samlet ferie i perioden 1. maj til 30. september.

 

Afvikling af ferie på forskud

Medarbejdere der endnu ikke har optjent ret til betalt ferie, kan indgå aftale om afholdes af ferie på forskud med arbejdsgiveren. Det indebærer, at medarbejderne kan afholde ferie, før ferien er blevet optjent og der etableres en negativ feriesaldo. Såfremt en medarbejder med negativ feriesaldo fratræder, kan der modregnes i lønnen.

 

1%’s ferietillæg

I henhold til ferieloven er der fortsat ret til et ferietillæg på 1 procent. Ændringen af ferieåret, medfører at udbetalingen af ferietillægget ændres med den nye ferielov.

Ferietillægget skal enten udbetales løbende som andele, svarende til den afholdte ferie, eller alternativt deles, således at ferietillæg for perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj, og ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august udbetales sammen med lønnen for august. De fleste arbejdsgivere vil nok vælge den sidste model.

 

Feriehindringer

Såfremt en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december på grund af sygdom, barsel eller anden feriehindring, skal arbejdsgiveren overføre ikke afholdt ferie til næste ferieafholdelsesperiode.

 

Udbetaling eller overførsel af den 5. ferieuge

Den 5. ferieuge kan overføres til næste ferieår efter aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Hvis ikke det er aftalt, at den 5. ferieuge overføres, skal arbejdsgiver automatisk udbetale den ikke afholdte 5. ferieuge efter den 31. december.

 

Ferie med løn eller feriegodtgørelse

Månedslønnede har ret til ferie med løn. Medarbejdere med ret til ferie med løn kan ligeledes fortsat vælge feriegodtgørelse med 12 pct. i stedet for ferie med løn.

Timelønnede har ret til 12,5 pct. i feriegodtgørelse.

 

Varsling af ferie

Hovedferien skal varsles med tre måneder og restferie med 1 måneds varsel. Det er ikke længere lovligt at fravige varslingsperioderne på forhånd ved at aftale dette i ansættelseskontakten.

Det vil være muligt at varsle ferie til afholdelse i en opsigelsesperiode.

 

Indefrysningsperioden og indberetning af feriegodtgørelse

Indefrysningsperioden slutter den 31. august 2020. Feriegodtgørelse som vedrører en lønperiode hen over månedsskiftet fra august til september 2020, anses for optjent i september 2020. Dette betyder, at det kun er ferie optjent i lønningsperioder, der slutter inden 1. september der skal medregnes i indberetningen af feriegodtgørelse til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indberetningen til Lønmodtagernes Feriemidler skal ske senest den 31. december 2020.

 

Tidlig udbetaling af indefrossen feriegodtgørelse

Folketinget vedtog den 17. august 2020, at lønmodtagere kan anmode om at få udbetalt tre ugers indefrosne feriemidler. Dette blev med henblik på at sætte gang i økonomien som følge af COVID-19.

Arbejdsgivers pligt til indretning af indefrosne feriemidler ændres imidlertid ikke som følge af den ny lov, og arbejdsgiveren har ikke pligt til at indbetale de indefrosne feriepenge, selvom medarbejderen anmoder om at få dem udbetalt. Arbejdsgiver kan forsat vælge, hvorvidt de optjente feriemidler beholdes i virksomheden indtil medarbejderen når folkepensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet, eller om de optjente feriemidler indbetales til fonden inden.

 

 

 

Andre nyheder

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Ny gratis varslingstjeneste skal forebygge digital sårbarhed hos danske virksomheder

Små og mellemstore danske virksomheder kan nu tilmelde sig en gratis varslingstjeneste som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med tjenesten er at værne danske virksomheder mod potentielle cyberangreb.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)