Artikel

Ny trepartsaftale skal give virksomheder mulighed for at kræve coronapas

Regeringen har i dag, den 12. november 2021, indgået en trepartsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, som skal give virksomheder mulighed for at kræve coronapas af medarbejderne.

Den nye trepartsaftale skal sikre arbejdsgiverne en lovmæssig adgang til at kræve, at medarbejderne viser gyldigt coronapas på arbejdspladsen. Regeringen vil bede Folketingets øvrige partier om mulighed for hastebehandling i Folketinget og om opbakning til, at aftalen kan omsættes til lovgivning.

I slutningen af november 2020 blev der gennemført en hastelov, som gav arbejdsgivere ret til at pålægge medarbejderne at blive testet for corona. Lovgivningen gav samtidig arbejdsgiveren ret til at blive oplyst om resultatet af testen.

Lovgivningen var en midlertidig foranstaltning, som blev ophævet den 1. november 2021. Med ophævelsen havde arbejdsgiverne ikke længere ret til at kræve, at medarbejderne blev testet og at arbejdsgiveren blev bekendt med resultatet.

Regeringen, FH og DA er i forbindelse med trepartsaftalen blevet enige om at anbefale Folketinget, at den tidligere lov, som blev ophævet den 1. november 2021, skal genindføres, så arbejdsgiverne igen får mulighed for at kræve, at deres medarbejdere bliver testet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også blevet enige om, at reglerne skal gælde, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger om den nye trepartsaftale:

Aftaleteksten kan læses i sin helhed via dette link: https://bm.dk/media/19000/aftaletekst.pdf

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma på mk@mklaw.dk eller på tlf.nr 3144 0103 for mere information eller omkring spørgsmål til den nye aftale.

Andre nyheder

Webinar om arbejdstidsregistrering – 26. februar 2024 kl. 10:00 – 10:45

På webinaret kommer vi ind på hvordan ændringerne i arbejdstidsloven påvirker arbejdsgiverne i praksis og giver råd til den konkrete håndtering af loven.
Læs mere

Godtgørelse til gravid medarbejder for forringelse af vilkår

Højesteret har den 18. januar 2024 afsagt dom i en sag om en gravid medarbejder, hvis ansættelsesvilkår blev forringet umiddelbart efter, at medarbejderen havde givet meddelelse om sin graviditet.
Læs mere

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet og sikre et grundlag for, at virksomhederne som udgangspunkt selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.
Læs mere

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)