Artikel

Ny trepartsaftale skal give virksomheder mulighed for at kræve coronapas

Regeringen har i dag, den 12. november 2021, indgået en trepartsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, som skal give virksomheder mulighed for at kræve coronapas af medarbejderne.

Den nye trepartsaftale skal sikre arbejdsgiverne en lovmæssig adgang til at kræve, at medarbejderne viser gyldigt coronapas på arbejdspladsen. Regeringen vil bede Folketingets øvrige partier om mulighed for hastebehandling i Folketinget og om opbakning til, at aftalen kan omsættes til lovgivning.

I slutningen af november 2020 blev der gennemført en hastelov, som gav arbejdsgivere ret til at pålægge medarbejderne at blive testet for corona. Lovgivningen gav samtidig arbejdsgiveren ret til at blive oplyst om resultatet af testen.

Lovgivningen var en midlertidig foranstaltning, som blev ophævet den 1. november 2021. Med ophævelsen havde arbejdsgiverne ikke længere ret til at kræve, at medarbejderne blev testet og at arbejdsgiveren blev bekendt med resultatet.

Regeringen, FH og DA er i forbindelse med trepartsaftalen blevet enige om at anbefale Folketinget, at den tidligere lov, som blev ophævet den 1. november 2021, skal genindføres, så arbejdsgiverne igen får mulighed for at kræve, at deres medarbejdere bliver testet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også blevet enige om, at reglerne skal gælde, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger om den nye trepartsaftale:

Aftaleteksten kan læses i sin helhed via dette link: https://bm.dk/media/19000/aftaletekst.pdf

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma på mk@mklaw.dk eller på tlf.nr 3144 0103 for mere information eller omkring spørgsmål til den nye aftale.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)