Nye regler om lempeligere beskatning af medarbejderaktier vedtaget

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget nye regler om medarbejderaktier, der genindfører en lempeligere beskatning af medarbejderaktier. Ordningen kan omfatte individuelle og generelle aktieordninger. Vi består med at udarbejde programmer, der opfylder betingelserne i loven, og revisor kan rådgive om skatten, herunder  reglerne om beskatning som aktieindkomst og udskydning af beskatning indtil aktierne sælges. Ordningerne kan omfatte eksempelvis warrants, optioner, gratis akter, restricted stock units og en række andre instrumenter.

Se loven her.