Nyheder

Ligebehandlingsnævnet: Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en klager ikke blev tilbudt en ledig stilling, fordi han nægtede at give virksomheden en kopi af sit pas. Men kan det være på kant med persondataloven?  

Hvis en virksomhed beskæftiger medarbejdere uden arbejdstilladelse, kan virksomheden blive pålagt bøder og…

Læs mere
Mette Klingsten og Mads Bernstorn

Hvad er sexchikane og hvad er flirt på arbejdspladsen?

Det 74-årige filmikon Catherine Deneuve har sammen med omkring 100 andre kvinder fra det franske kulturliv advaret om, hvad de ser som en »heksejagt« på mænd.

Den franske skuespillerinde har fået både den franske regering og en gruppe yngre feminister på nakken, efter at hun har beskyldt #metoo-bevægelsen for…

Læs mere

Vi har fået en del spørgsmål om muligheden for at fradrage omkostninger, der er afholdt til advokat i forbindelse med sager om betaling af løn eller andre krav mod arbejdsgiveren.

Landsskatteretten tog i 2001 (SKM2001.473.LSR) stilling til, hvornår en lønmodtager kan fradrage afholdte udgifter til advokatbistand. Forud for sagen…

Læs mere

Højesteret har for nylig afsagt to domme, hvor spørgsmålet var, om der forelå handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Arbejdsgivere må ikke opsige medarbejdere, hverken direkte eller indirekte på baggrund af race, hudfarve, religion, politiske overbevisning, seksuelle orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse. Det er især spørgsmål…

Læs mere

En medarbejder fik en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i flere 4-måneders referenceperioder. Godtgørelsen er ikke en kompensation for et økonomisk tab, men en godtgørelse for den særlige arbejdsbelastning, som overskridelsen af 48-timers grænsen indebærer.

Det følger af…

Læs mere
Mads Bernstorn

Morgenmøde om den nye ferielov

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 8.30 til 10.00 holder Mette Klingsten Advokatfirma morgenmøde om den nye ferielov.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ny ferielov.

Aftalen indebærer, at alle lønmodtagere fremover skal optjene og afvikle deres ferie på samme tid. Det betyder blandt…

Læs mere
Mads Bernstorn

Kursus om fremtidens HR-afdeling

Mette Klingsten, Camilla Kampmann og Mads Bernstorn afholder kursus om fremtidens HR-afdeling for JUC.

Kurset om fremtidens HR-afdeling har fokus på optimering af HR-afdelingens arbejdsgange ved hjælp af ny teknologi med øje for implementering af persondataforordningen i forbindelse med personaleadministrationen. Formålet med kurset er at koble en effektiv…

Læs mere