Artikel

Retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdsplader med henblik på genåbning af Danmark

Erhvervsstyrelsen har den 8. april 2020 udarbejdet retningslinjer for en gradvis genåbning af kontorarbejdspladser efter påske, således at risikoen for smittespredning minimeres.

Fra og med den 14. april 2020 kan medarbejdere i private virksomheder igen i møde fysisk på arbejde, forudsat at det sker fuldt forsvarligt. En sådan fysisk genåbning af arbejdspladsen er især relevant for de virksomheder, der har oplevet produktivitetstab som følge af hjemmearbejde. For andre virksomheder, hvor arbejdet har kunnet varetages hjemmefra uden større produktivitetstab, er det fortsat anbefalingen, at hjemmearbejdet opretholdes.

Inden medarbejdere tilbagekaldes til virksomheden, skal virksomheden sikre, at arbejdspladsen er indrettet forsvarligt, herunder at det er muligt for medarbejderne at iagttage reglerne om afstand. Erhvervsstyrelsen opfordrer samtidig til, at medarbejdernes arbejde tilrettelægges således, at trykket på den offentlige transport udjævnes over dagen.

Erhvervsstyrelsens anbefalinger er i den forbindelse blandt andet følgende:

Erhvervsstyrelsens retningslinjer kan læses i deres helhed via dette link.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)