Retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdsplader med henblik på genåbning af Danmark

Erhvervsstyrelsen har den 8. april 2020 udarbejdet retningslinjer for en gradvis genåbning af kontorarbejdspladser efter påske, således at risikoen for smittespredning minimeres.

Fra og med den 14. april 2020 kan medarbejdere i private virksomheder igen i møde fysisk på arbejde, forudsat at det sker fuldt forsvarligt. En sådan fysisk genåbning af arbejdspladsen er især relevant for de virksomheder, der har oplevet produktivitetstab som følge af hjemmearbejde. For andre virksomheder, hvor arbejdet har kunnet varetages hjemmefra uden større produktivitetstab, er det fortsat anbefalingen, at hjemmearbejdet opretholdes.

Inden medarbejdere tilbagekaldes til virksomheden, skal virksomheden sikre, at arbejdspladsen er indrettet forsvarligt, herunder at det er muligt for medarbejderne at iagttage reglerne om afstand. Erhvervsstyrelsen opfordrer samtidig til, at medarbejdernes arbejde tilrettelægges således, at trykket på den offentlige transport udjævnes over dagen.

Erhvervsstyrelsens anbefalinger er i den forbindelse blandt andet følgende:

  • Virksomheden tilstræber, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu. I den forbindelse skal det overvejes hvilke arbejdsopgaver/områder, som kan løses hjemmefra uden betydelig produktivitetsnedgang. Medarbejdere i særligt udsatte grupper opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra.
  • Arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem medarbejderne.
  • Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og så ikke for mange ansatte skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig.
  • Fysiske eksterne møder søges begrænset.
  • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der fastlægges retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler, deltagelse i fysiske møder mv.
  • Alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Alle medarbejdere oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne.
  • Der er vand og sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte. Virksomheden sikrer grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.
  • Ansatte møder ikke på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.

Erhvervsstyrelsens retningslinjer kan læses i deres helhed via dette link.