Indberetning af ikke afholdt ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsgivere skal hvert år indberette ikke afholdte feriedage og indbetale feriepenge vedrørende ikke afviklet ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond. Indberetningen er arbejdsgiverens dokumentation for, at arbejdsgiveren har gjort ferieregnskabet op for både timelønnede medarbejdere, fratrådte funktionærer og månedslønnede medarbejdere i fortsat beskæftigelse, der har ferie med løn. Ferieloven indeholder et grundlæggende princip om, at en medarbejder […]

Direktører og ejerledere: håndtering af feriepenge i overgangsåret

Lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven, har i overgangsåret 1. september 2019 til den 31. august 2020 opsparet feriemidler, der senest den 31. december 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler af arbejdsgiverne. Det er imidlertid kun lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven, som skal have indberettet feriemidler, og det er derfor vigtigt at være opmærksom […]

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Før den nye ferielov træder i kraft gælder en overgangsordning fra 1. januar 2019 til 31. august 2020. Der er flere nye tiltag i den nye ferielov, herunder introduktionen af samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at medarbejdere optjener og afholder ferie samtidig. Når en medarbejder har været […]

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)