Artikel

Udbetaling og overførsel af decimalferie fra miniferieåret

STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – er kommet med en tilkendegivelse om mulighederne for at få udbetalt eller overført en del af den ferie, som blev optjent til afvikling i miniferieåret.

I perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjente medarbejderne 16,64 feriedage, der skulle afholdes fra 1. maj til 31. august 2020 – det såkaldte ”miniferieår”.

Den ferie, som medarbejderne ikke holdt i miniferieåret, blev automatisk overført til afholdelse efter reglerne i den nye ferielov, dog således at ferien skal holdes senest den 31. december 2021.

De 16,64 feriedage fra miniferieåret betragtes som direktivbeskyttet ferie. Det betyder, at ferien skal afholdes og som udgangspunkt ikke kan udbetales eller overføres efter de almindelige regler i ferieloven.

Ferie skal som udgangspunkt holdes i hele dage, og mange medarbejdere har derfor rest på 0,64 dages ferie fra miniferieåret på nuværende tidspunkt.

Det har været den gængse opfattelse, at al ferie der vedrørte miniferieåret ville gå tabt for medarbejderne og skulle indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond, men STAR er komme med en tilkendegivelse, som modificerer dette.

Udbetaling af 0,64 feriedag fra miniferieåret

Da ferie som udgangspunkt skal holdes i hele feriedage, kan en arbejdsgiver ikke varsle de 0,64 dages ferie til afholdelse. Dette følger af ferielovens § 6, stk. 2, og bemærkningerne hertil.

Det er på den baggrund, STARs opfattelse, at de 0,64 feriedage kan udbetales kontant til medarbejderen når:

Hvis medarbejderen efter ferieafholdelsesperioden udløb (og efter eventuel overførsel og udbetaling af den 5. ferieuge) resterer ferie ud over fire uger samt de 0,64 feriedage fra miniferieåret vil hele ferien skulle afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond som uhævede feriepenge, da den sidste feriedag ikke er afholdt.

Eksempel 1

En medarbejder har afholdt 16 dages ferie i miniferieåret og har automatisk fået overført 0,64 feriedag til afholdelse efter den nye ferielov. Medarbejderen har i ferieåret fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 optjent fem ugers ferie og har således 25,64 feriedage til afholdelse i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Hvis medarbejderen holder samtlige 25 dages ferie (den sidste hele feriedag), kan den resterende 0,64 feriedag udbetales, selv om den ikke holdes.

Eksempel 2

Samme forudsætninger som ovenfor: En medarbejder har afholdt 16 dages ferie i miniferieåret og har automatisk fået overført 0,64 feriedag til afholdelse efter den nye ferielov. Medarbejderen har i ferieåret fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 optjent fem ugers ferie og har således 25,64 feriedage til afholdelse i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

I ferieafholdelsesperioden holder medarbejderen 20 dages ferie.

Virksomheden og medarbejderen aftaler, at fem feriedage overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Da der alene resterer 0,64 feriedag, kan den 0,64 feriedag udbetales til medarbejderen ved udløbet af ferieafholdelsesperioden.

Hvis medarbejderen havde holdt fx 18 dages ferie i ferieafholdelsesperioden, og der ikke forelå en feriehindring, kunne medarbejderen alene overføre 5. ferieuge til næste ferieafholdelsesperiode, mens de to sidste dage ville gå tabt for medarbejderen, og ville skulle indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. I denne situation ville de 0,64 feriedage ikke kunne udbetales til medarbejderen, men ville skulle indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Eksempel 3

Samme forudsætninger som ovenfor: En medarbejder har afholdt 16 dages ferie i miniferieåret og har automatisk fået overført 0,64 feriedag til afholdelse efter den nye ferielov. Medarbejderen har i ferieåret fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 optjent fem ugers ferie og har således 25,64 feriedage til afholdelse i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Medarbejderen har holdt 20 dages ferie i ferieafholdelsesperioden, mens de resterende fem dage udbetales automatisk til medarbejderen. De 0,64 feriedage vedrørende miniferieåret kan udbetales sammen med den femte ferieuge.

Hvis medarbejderen fx havde holdt 18 dages ferie i ferieafholdelsesperioden, ville det fortsat kun være den femte ferieuge, som kunne udbetales til medarbejderen, hvorimod de sidste to dage ville gå tabt for medarbejderen, og ville skulle indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. I denne situation, ville de 0,64 feriedage ikke kunne udbetales til medarbejderen, men ville skulle indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Overførsel af 0,64 feriedage fra miniferieåret

De 0,64 feriedage kan overføres til den ferieafholdelsesperiode, der begyndte 1. september 2021 og slutter den 31. december 2022, hvis de 0,64 feriedage indgår i optjent ferie ud over fire uger.

Eksempel

En medarbejder har afholdt 16 dages ferie i miniferieåret og har automatisk fået overført 0,64 feriedag til afholdelse efter den nye ferielov. Medarbejderen har i ferieåret fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 optjent fem ugers ferie og har således 25,64 feriedage til afholdelse i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Medarbejderen har afholdt 21 dages ferie, og overfører fire dages ferie. I så fald kan de 0,64 dages ferie vedrørende miniferieåret også overføres, idet dagene indgår i optjent ferie ud over fire uger.

Det er kun den ferie, der ikke er direktivbeskyttet, der kan overføres til en ny ferieafholdelsesperiode, det vil sige maksimalt fem dage. Såfremt medarbejderen overfører fem dages ferie vedrørende perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021, vil de 0,64 dages ferie ikke kunne indgå i de fem dages ferie, som kan overføre.

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma for rådgivning om ferieloven.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)