Artikel

Virksomheder spørger ind til jobsøgendes private forhold

Ny undersøgelse fra fagforeningen Djøf viser, at mindst hver tiende nyuddannet er blevet stillet spørgsmål om personlige forhold i forbindelse med jobsøgning.

Det fremgår af artiklen “Jobsøgende får ulovlige spørgsmål”, at mellem 11 og 15 procent af de jobsøgende bliver stillet personlige spørgsmål til jobsamtalen. Det er særligt planer om graviditet og seksuel orientering, der bliver spurgt ind til. Spørgsmålene er ikke i sig selv ulovlige, men det er ulovligt, hvis virksomhederne lægger vægt på de jobsøgendes personlige forhold, udtaler advokat Mette Klingsten. Ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder mener, at der er tale om direkte diskrimination, da alle skal have samme mulighed for at få et job, ligegyldigt seksualitet, religiøs overbevisning og andre personlige forhold.

Dansk Arbejdsgiverforening mener, at personlige spørgsmål ofte er en naturlig del af en jobsamtale, men at det ikke er der, fokus skal ligge. “Arbejdsgiverne skal holde sig til at tale om kvalifikationer”, siger ansættelseschef Flemming Dresen.

Læs mere på http://pol.dk/3323517

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)