Webinar om den nye ferielov

Finder sted: Onsdag den 6. februar 2019 kl. 13:30

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 13:30 afholder , et webinar om den nye ferielov. Webinaret henvender sig til både HR og Økonomi/Finans.

Vi kommer ind på

  • baggrunden for den nye ferielov
  • overgang til samtidighedsferie
  • indefrysning feriepenge
  • indbetaling til nyoprettet feriefond
  • udbetaling til (fratrådte)medarbejdere ved opnåelse af pensionsalder mv.
  • forskudsferie – dvs. afholdelse af ferie med løn, der endnu ikke er optjent
  • spørgsmålet om den nye ferielov giver anledning til en omlægning af feriefridage / 6. ferieuge
  • nyt om ferietillægget på 1%
  • betydningen af de nye regler for “ægte” direktør
  • afvikling og varsling af ferie

Alt dette og meget mere vil advokat Mette Klingsten fortælle om på webinaret.

Mette Klingsten vil endvidere komme ind på om virksomheden skal foretage ændringer i ansættelsesaftalerne, og om det vil være nødvendigt med nye ansættelsesaftaler eller tillæg i konsekvens af de nye regler.

 

Du kan tilmelde dig her.