Folketinget har vedtaget nye regler om arbejdstidsregistrering

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget nye regler om arbejdstidsregistrering. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2024, og indfører som noget nyt en pligt for alle arbejdsgivere til at implementere et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, hvor medarbejderne kan registrere deres daglige arbejdstid.

Whistleblowerloven er nu vedtaget

Lov om beskyttelse af whistleblowere er vedtaget den 24. juni 2021 og forpligter virksomheder med over 49 medarbejdere til at etablere whistleblowerordninger. Vedtagelsen har været forsinket blandt andet som følge af indsigelser om koncerner, der ikke i medfør af forslaget havde ret til at etablere én fælles whistleblowerordning for koncernen. Med den vedtagne lov er […]

JUC Grundkursus i Ansættelsesret

Bliv skarp på ansættelsesret gennem 7 intensive lektioner Mette Klingsten har i forbindelse med JUC lavede 7 lektioner i grundlæggende ansættelsesret. Se her hvad JUC skriver om kurset: Med dette eJUC grundkursus kommer du rundt i hele forløbet fra indledning til afslutning af ansættelsesforholdet. Du lærer blandt andet om individuel arbejdsret, løn- og personalegoder, barsel […]

Whistleblower-ordningen

Introduktions video til Whistleblowerordningen og Whistleblowerdirektivet med Mette Klingsten

Mette Klingsten ranket som “leading individual” i Legal 500

Mette Klingsten er af Legal 500 blevet ranket som en af de fire “leading individuals” inden for ansættelses- og arbejdsret i Danmark. Legal 500 vurderer hvert år advokatfirmaer i mere end 150 jurisdiktioner i verden.       Se den fulde liste via dette link.    

Tid til lønsamtaler

Mange virksomheder afholder lønsamtaler med medarbejderne i marts og april.  I mange tilfælde er det aftalt i ansættelseskontrakterne, at der skal ske en årlig lønevaluering, og i andre tilfælde kan det være et overenskomstkrav, at der skal ske lønforhandlinger eller der kan være fastsat en årlig lønstigning direkte i overenskomsten. Hvis virksomheden skal afholde lønsamtaler […]

Er du klar til persondataforordningen?

Den 25. oktober blev der fremsat forslag til en supplerende dansk databeskyttelseslov. Lovforslaget er på dagsorden til 2. behandling 15. maj 2018 og 3. behandling den 17. maj 2018 og sambehandles med forslag til lov om konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Formålet med lovforslaget er at supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen på baggrund af Europa-Kommissionens […]

Ferielovsudvalget har afsluttet deres arbejde med den nye ferielov

Ferielovsudvalget har nu præsenteret deres forslag til en ny ferielov for beskæftigelsesministeren. Ferielovsudvalget blev nedsat i 2015 blandt andet på baggrund af EU-Kommissionens vurdering af, at den danske ferielovs regler om forskudt ferie er i strid med EU-retten. Ferielovsudvalget lægger derfor blandt andet op til, at nyansatte har ret til betalt ferie allerede det første […]

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)