Nyheder

Sexchikane – endnu en tankevækkende afgørelse

Sager om sexchikane kan påvirke arbejdsmiljøet og arbejdsgiverens omdømme og der er også en risiko for, at arbejdsgiveren kommer til at betale godtgørelse eller erstatning til den medarbejder, der er blevet udsat for sexchikane. Sexchikane kan derfor have store konsekvenser. Ligebehandlingsnævnet har efterfølgende behandlet en del sager vedrørende sexchikane på arbejdspladsen. Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt […]
Læs mere

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2022/2023

Regeringen præsenterede den 5. oktober 2022 lovprogrammet for folketingsåret 2022/2023. Inden for beskæftigelsesområdet omfatter lovprogrammet blandt andet krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte, ændring af lov om Arbejdsmarkedets fond for Udstationerede samt lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Vi sender løbende nyhedsbreve i takt med at lovforslagene fremsættes. Du kan få […]
Læs mere

Lovforslag om ansættelsesbeviser og nye mindstekrav til arbejdsvilkår sendt i høring

Regeringen har i august 2022 sendt et lovforslag til høring, der vedrører udvidelse af arbejdsgivers oplysningspligt om medarbejderes ansættelsesvilkår samt en række nye mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2023 og vil erstatte den nuværende ansættelsesbevislov, hvis lovforslaget endeligt vedtages af Folketinget. Lovforslaget skal implementere Europa-Parlamentets og Rådets […]
Læs mere

Mette Klingsten ranket af Chambers Europe og Legal 500

Vi er glade for at kunne meddele, at Mette Klingsten igen er blevet ranket som en af ​​de førende personer inden for beskæftigelse i Danmark af Legal 500 EMEA 2022. Mette Klingsten er fremhævet på årets “leading individuals” liste sammen med 5 andre advokater. Legal 500 vurderer årligt advokatfirmaer i mere end 150 jurisdiktioner rundt […]
Læs mere

DA og FH indgår aftale om løn under fravær efter barselsloven

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation har indgået aftale om betaling under fravær efter barselsloven. Der er tale om en overgangsordning, som finder anvendelse på DA og FH’s overenskomster fra 1. juli 2022 og for børn der fødes den 2. august 2022 og senere. Medarbejdere, der er omfattet af DA og FH’s overenskomster har i dag […]
Læs mere

Skal virksomhedens regler om løn under barsel og fravær ændres med virkning fra 2. august 2022?

Nye regler i barselsloven finder anvendelse for forældre til et barn, der er født den 2. august 2022 eller senere. Tilsvarende gælder der nye regler for adopterede børn, modtaget den 2. august 2022 eller senere. De nye regler omfatter også regler om soloforældre, ikke-samboende forældre og sociale forældre. Vi har fået mange spørgsmål fra virksomheder, […]
Læs mere

Provisionslønnet medarbejder havde krav på sin gennemsnitlige løn under hjemsendelse

Højesteret har mandag den 2. maj 2022 afsagt dom vedrørende en provisionslønnet tandplejers krav på løn i forbindelse med hjemsendelse under covid-19-pandemien. En tandplejer, der var provisionslønnet, var ansat i en tandklinik, som i marts 2020 besluttede at hjemsende tandplejeren med henvisning til en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Trepartsaftalen blev efterfølgende udmøntet […]
Læs mere

Kunsten at tælle til 120

Højesteret har netop fastslået, at weekender, søgnehelligdage og andre fridage skal tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage, når der er tale om fuldtidssygdom. 120-dagesreglen Hvis en funktionær har fået løn under sygdom i 120 dage inden for 12 måneder, kan virksomheden efter 120-dagesreglen opsige funktionæren med en måneds varsel til en måneds udgang, […]
Læs mere

Særlov om midlertidig opholdstilladelse og ret til at arbejde til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Der blev mandag den 14. marts 2022 fremsat et forslag til Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Lovforslaget blev hastebehandlet i Folketinget den 16. marts 2022 og træder i kraft i dag, torsdag den 17. marts 2022. Formålet med Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, […]
Læs mere

Ændring af barselsloven er vedtaget

Folketinget har den 3. marts 2022 vedtaget et lovforslag om ændring af barselsloven. Ændringen bygger på EU’s orlovsdirektiv fra 2019, som skal være implementeret i medlemslandene senest den 2. august 2022. Den nye barselslov indebærer, at både mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. Moren Moren […]
Læs mere

Ny lov vil forhindre screening af ansøgere på baggrund af alder ved rekruttering

Beskæftigelsesministeren har den 2. februar 2022 fremsat et lovforslag, der skal forhindre screening af ansøgere til ledige stillinger på baggrund af deres alder. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven) indeholder allerede i dag forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder såvel i forbindelse med […]
Læs mere

Udbetaling og overførsel af decimalferie fra miniferieåret

STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – er kommet med en tilkendegivelse om mulighederne for at få udbetalt eller overført en del af den ferie, som blev optjent til afvikling i miniferieåret. I perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjente medarbejderne 16,64 feriedage, der skulle afholdes fra 1. maj til 31. […]
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)