Nyt store bededagstillæg fra 1. januar 2024

Folketinget har vedtaget en ”lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag,” der træder i kraft den 1. januar 2024. Fra 2024 er den fjerde fredag efter påske en almindelig arbejdsdag, og Danmark har således fået en helligdag mindre. Det skal månedslønnede medarbejdere kompenseres for.

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2023/2024

Regeringen præsenterede den 3. oktober 2023 lovprogrammet for folketingsåret 2023/2024. Inden for beskæftigelsesområdet omfatter lovprogrammet blandet andet ændring af ferieloven og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, nye regler om registrering af arbejdstid, ændring af barselsloven mv.

Lovforslag om ændringer for arbejdstid fremsat i Folketinget

Beskæftigelsesministeriet har sendt et lovforslag om ændring af lov om gennemførelsen af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter til høring. Ifølge udkastet til lovforslaget skal loven træde i kraft den 1. januar 2024.

Frederiksberg Festspil 2023

Som medlem af bestyrelsen i Frederiksberg Festspil deler jeg invitation til Frederiksberg Festspil 2023. Temaet være Hjem. Der hvor vi hører til, hvor vi er private, trygge, hvorfra vi længes ud eller længes til. Til festspillet har allieret sig med en række dygtige kunstnere, hvoraf en del er bosat på Frederiksberg. Det gælder kunstnere som […]

Mangfoldighedsmåned 2023

Sammen med vores europæiske netværk – Ellint – har vi denne måned sat fokus på mangfoldighed. Den europæiske mangfoldighedsmåned skaber opmærksomhed i hele EU om betydningen af mangfoldighed og inklusion på vores arbejdspladser og i samfundet som helhed. Den fejrer organisationernes indsats for at fremme mangfoldighed og forskelligartede teams på arbejdspladsen og skabe inklusive arbejdsmiljøer. Europa-Kommissionen har […]

Lovforslag vedrørende ny ansættelsesbevislov fremsat

Beskæftigelsesministeren har i dag den 29. marts 2023 fremsat et lovforslag i Folketinget, som implementerer EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Lovforslaget forventer at blive 1. behandlet den 13. april 2023.   Med lovforslaget implementeres EU’s direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Formålet med direktivet er at give lønmodtagere et bedre overblik over, hvad der […]

Aldersdiskrimination på ledelsesniveau

FN har udnævnt 2021-2030 til Årtiet for Sund Aldring og har startet et globalt samarbejde, som har til formål at forbedre livet for ældre mennesker, deres familier og de samfund, de lever i, i lyset af, at den globale befolkning bliver ældre og ældre. Juridisk er aldersdiskrimination defineret som en ufordelagtig forskelsbehandling på baggrund af […]

Implementeringen af arbejdsvilkårsdirektivet udskydes

I juni 2019 vedtog EU arbejdsvilkårsdirektivet. Fristen for at implementere direktivet i national lovgivning var den 1. august 2022, men Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at implementeringen af direktivet er udskudt igen. Arbejdsvilkårsdirektivet udvider virksomhedernes pligt til at give medarbejdere oplysninger om deres konkrete arbejdsvilkår. Direktivet indeholder også en række mindstekrav til medarbejderes ansættelsesvilkår, og direktivets formål […]

Sexchikane – endnu en tankevækkende afgørelse

Sager om sexchikane kan påvirke arbejdsmiljøet og arbejdsgiverens omdømme og der er også en risiko for, at arbejdsgiveren kommer til at betale godtgørelse eller erstatning til den medarbejder, der er blevet udsat for sexchikane. Sexchikane kan derfor have store konsekvenser. Ligebehandlingsnævnet har efterfølgende behandlet en del sager vedrørende sexchikane på arbejdspladsen. Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt […]

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2022/2023

Regeringen præsenterede den 5. oktober 2022 lovprogrammet for folketingsåret 2022/2023. Inden for beskæftigelsesområdet omfatter lovprogrammet blandt andet krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte, ændring af lov om Arbejdsmarkedets fond for Udstationerede samt lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Vi sender løbende nyhedsbreve i takt med at lovforslagene fremsættes. Du kan få […]

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)