Nyheder

Virksomheder spørger ind til jobsøgendes private forhold

Ny undersøgelse fra fagforeningen Djøf viser, at mindst hver tiende nyuddannet er blevet stillet spørgsmål om personlige forhold i forbindelse med jobsøgning. Det fremgår af artiklen “Jobsøgende får ulovlige spørgsmål”, at mellem 11 og 15 procent af de jobsøgende bliver stillet personlige spørgsmål til jobsamtalen. Det er særligt planer om graviditet og seksuel orientering, der bliver […]
Læs mere

Pas på med offentliggørelse af personfølsomme oplysninger

Østre Landsret har i en dom taget stilling til, om en tidligere frivillig kasserer i AAB, der var dømt for mandatsvig, kunne tilkendes tortgodtgørelse for brud på persondataloven, idet AAB havde offentliggjort navnet på kassereren i sit nyhedsbrev. Sagen angik desuden, om offentliggørelsen var erstatningspådragende for AAB. Sagen Sagsøger, der var frivillig kasserer hos boligselskabet […]
Læs mere

Fastholdelsesbonus omfattet af funktionærlovens § 17a

Sø- og Handelsretten afsagde den 27. maj 2016 dom i en sag om funktionærlovens § 17a. Spørgsmålene, der var til pådømmelse i sagen, var dels om medarbejderens fastholdelsesbonus var omfattet af § 17a, dels om optjeningsprincippet i bonusaftalen (bonus blev beregnet progressivt og ikke ligefrem proportionalt) var i strid med § 17a. Sagen: A, der […]
Læs mere

Fornuftigt med politik for medarbejderes brug af mobiltelefon

Mange medarbejdere ansat i private virksomheder har en mobiltelefon, der betales af arbejdsgiveren. Mobiltelefonen kan efterhånden bruges til mange ting så som indkøb af musik, togbilletter, donationer, sms, surfing på nettet m.v. Virksomheden bør derfor have en mobiltelefonpolitik, hvoraf fremgår hvilke begrænsninger, der gælder ved brugen af mobiltelefonen. Virksomheden bør have klare retningslinjer for, hvordan medarbejdere […]
Læs mere

Nye regler om lempeligere beskatning af medarbejderaktier vedtaget

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget nye regler om medarbejderaktier, der genindfører en lempeligere beskatning af medarbejderaktier. Ordningen kan omfatte individuelle og generelle aktieordninger. Vi består med at udarbejde programmer, der opfylder betingelserne i loven, og revisor kan rådgive om skatten, herunder  reglerne om beskatning som aktieindkomst og udskydning af beskatning indtil aktierne sælges. […]
Læs mere

Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom – ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har i marts 2016 udsendt en ny vejledning omkring kravene til ledelsernes kønsmæssige sammensætning. Vejledningen afhjælper de behov for præciseringer, de to tidligere vejledninger efterlod, og erstatter derfor disse. Ifølge en nylig udgivet rapport fra Institut for Menneskerettigheder (1) ligger Danmark i den internationale top, når der måles på mænd og kvinders deltagelse i […]
Læs mere

Hvornår er der tale om en overdragelse af en virksomhed og hvem har ret til hvad?

Virksomhedsoverdragelsesloven beskytter medarbejderne ved overførsler af en virksomhed eller en del heraf. Det er især ved udbud, leverandørskifte og overførsel af aktiviteter i forbindelse med konkurs, at håndteringen af medarbejdernes rettigheder og forpligtelser giver anledning til udfordringer. Forfatteren Mette Klingsten, giver læseren en analyse af de ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser i Danmark og kommer med […]
Læs mere

NemID kan forenkle HR-afdelingens arbejdsgange

I ”gamle dage” blev ansættelseskontrakter og andre dokumenter underskrevet ved, at medarbejder og arbejdsgiver satte deres underskrift på et papir. Det er stadig det mest sædvanlige og det er almindeligvis dokumentation for, at personen er den, som personen udgiver sig for at være. Når kommunikation flytter sig fra den fysiske verden til den digitale, er […]
Læs mere

Ny lov skærper reglerne om ansættelsesklausuler

hvor jura går hånd i hånd med værdibaseret praktisk anvendelig rådgivning til direktion og bestyrelse om medarbejdere og ledelse...
Læs mere

Slut med pligtmæssig fratræden ved 70 år

hvor jura går hånd i hånd med værdibaseret praktisk anvendelig rådgivning til direktion og bestyrelse om medarbejdere og ledelse...
Læs mere

Uklart hvem der ejer din LinkedIn-profil

Professionel eller privat. Når man logger ind på LinkedIn, er det så som privatperson eller repræsentant for arbejdspladsen? Det kan være svært at skelne, når kontakterne primært er arbejdsrelaterede, og teksten er udarbejdet af den virksomhed, man er ansat hos. Af Kirstine Benedicta Lauritzen Hvis en LinkedIn-profil er dit virtuelle CV, er kontakterne dit virtuelle […]
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)